Säg hej till Jördis, Judit och Jack Jack! ?

För en vecka sedan blev valparna i J-kullen tre veckor gamla och då började en viktig fas i deras utveckling. Valpens sinnen är vid cirka fyra veckors ålder fullt utvecklade. Valparna är positiva, nyfikna och börjar leka. De kommande veckorna blir mycket viktiga för valparnas utveckling, till exempel är positiv kontakt med andra hundar och människor mycket viktig.

Valparnas upplevelser blir bestående minnesbilder. De får en ökad flykttendens och upptäcker att saker och ting kan vara farliga. Nu artpräglas valparna och uppvisar sociala beteenden som att signalera med svans, öron, visa tänder och morra. Genom kamplekar övar valparna upp sin styrka och snabbhet. Tecken på dominans visas. Tiken uppfostrar och sätter regler för valparna.