Information till dig som funderar på att köpa valp

Med en Jack Russell får du världens roligaste lilla hund, men ett hundköp ska aldrig fattas i hast. Jag har samlat lite information som kan vara bra för dig som funderar på att skaffa en Jack Russell att veta. Läs mer här. 

Om Svenska KennelKlubben

Svenska Kennelklubben (SKK) är hundägarnas riksorganisation och grundades den 13 december 1889 av Adolf Patrik Hamilton initialt för jakthundar, men täcker idag alla hundraser. Organisationen har drygt 300 000 medlemmar. Som uppfödare följer jag Svenska KennelKlubbens rekommendationer.

 

Organisationens mål är:

  • att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt, jaktligt och exteriört fullgoda rasrena hundar.
  • att informera och ge kunskap om hundens fostran, utbildning och vård.
  • att bevaka och arbeta med frågor, som har betydande allmänt intresse för hundägaren och hundägandet.
  • att skapa och vidmakthålla bra relationer mellan omvärlden, hundägaren och hundägandet

Läs mer om SKK på deras hemsida.